LOGO徽標釋義:

中儲總公司原徽標在行業內具有較高的品牌知名度和社會影響力。徽標在總公司1991年版和2001年版徽標基礎上,保留原標志的基本形態,進行局部調整,並賦予其新的元素內涵。

CMST沈澱了中儲文化的基因,有一定的社會知名度和客戶美譽度;同時體現中儲的曆史沿革和行業屬性,因此仍延用“CMST”縮寫形式。

標志主體有三重寓意:

一是以倉庫屋頂構造爲圖形;表明中儲的行業特征;

二是圖形上端呈射線延伸,形似高速公路,寓意中儲正走上現代物流快車道;

三是圖形整體形似揚帆起航的帆船,寓意中儲事業乘風破浪會有時,直挂雲帆濟滄海

標識以綠色爲主色調,表達綠色物流,低碳經濟和環保理念。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
//]]>